KRINGEN EN GROEPEN, SEIZOEN 2023-2024

Hervormde gemeente Woudrichem

Bijbelkring

Op de derde donderdag van de maand is er Bijbelkring in de consistorie van de kerk behalve in de maand mei, dan is het de vierde donderdag. De Bijbelkring is open voor iedereen. Op de kringavonden spreken we samen over een stuk uit de Bijbel en proberen we er lijnen uit te trekken voor onze tijd en ons leven. Dit seizoen houden we ons bezig met het Evangelie van Matteüs aan de hand van het boekje 'Matteüs - thuiskomen in het rijk van God' uit de serie 'Luisterend leven'.  De Bijbelstudie wordt gehouden op donderdagavonden; we beginnen om 20.00 uur en sluiten om 21.30 uur af. Iedereen is welkom om aan te sluiten of gewoon eens te komen kijken. Bijbels en liedboeken liggen klaar in de consistorie. De data tot de zomer  zijn 18 januari, 15 februari, 21 maart, 18 april en 23 mei.  

Startkring

Deze kring, die momenteel bestaat uit stellen met kinderen, komt al heel wat jaren samen rond de Bijbel. Nieuwe gezichten zijn echter van harte welkom! Dit jaar staan we stil bij de Bergrede van Jezus. Voor meer info en data, vraag bij Peter Naaijen

Gebedskring

De gebedskring komt samen op elke eerste donderdagavond van de maand om 20.00 uur bij Mientje van Tuijl, Ravelijn 15. Gebed is de basis voor geestelijke groei en bloei in onze gemeente. Wees welkom om gewoon eens te komen kijken! We lezen een stukje uit de Bijbel, verzamelen gebeds- en dankpunten en brengen die samen bij God. Wie wil, bidt hardop, wie dat liever niet doet (en dat zijn er gewoonlijk verscheidenen, dus je staat niet alleen!) bidt in stilte mee. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kunt u bellen met Mientje van Tuijl (0183-785775), Marja van der Stelt (06-10769434) of Lia Mak-Tritten (06-25334690).

Verdieping voor vrouwen

Als groep vrouwen houden we gespreksavonden waarbij we de Bijbel openen, op ontdekking gaan, ons geloof verdiepen door gesprek en gebed. Als leidraad gebruiken we een studieboekje. We komen (waar mogelijk) eens in de 2 weken bij elkaar op de woensdagavond.

Heeft u/jij ook behoefte aan opbouw van je geloof en fijne gesprekken met andere vrouwen, neem dan contact op met Marja van der Stelt (06-10769434).

Geestelijke Groei Kring               

Wij zijn een groep van ongeveer tien vrouwen van binnen en buiten de gemeente. Wij komen op de derde woensdagavond van de maand bij elkaar, meestal bij iemand thuis als dat mogelijk is. Wij beginnen de avond met zingen en gebed en daarna gaan we verdiepen aan de hand van een boekje. Iedereen is welkom om een keer te komen luisteren. De avonden beginnen om 20.00 uur. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lia Mak-Tritten (06-25334690).

Mannenkring ‘Gaan voor God’

In het komend seizoen komen we elke twee weken bij elkaar op dinsdagavond in DOCK60, aanvang 20.00 uur. We hebben goede gesprekken, bidden en leren van elkaar en Gods woord. Het schema van de avonden zal via de website worden doorgegeven. Welkom! Voor meer informatie Arie van der Stelt (06-22125206) of Marius van Doorn (06-53487080)

17+ -kring

Voor alle jongeren van 17+ uit Woudrichem. Eén keer per maand spreken we met elkaar over de onderwerpen die jullie in je leven bezighouden. Afgelopen jaar hebben we onder andere stil gestaan bij de thema's ‘confrontaties’, ‘heb je naaste lief als jezelf’, ‘delen’. Kom gerust een keer kijken! Voor extra info 06-46607989 (Eelkje) of 06-53487080 (Marius).

Wekelijks meditatief moment

Iedere dinsdagavond is er een meditatief moment in de kerk. Ieder is welkom van 19.15 tot 19.45 uur. De opzet is heel eenvoudig: We openen met het aansteken van een kaars en een gebed. Daarna lezen we uit de Bijbel. Vervolgens is het 20 minuten stil, dit is tijd om tot rust te komen, te bidden en het Bijbelgedeelte te overdenken. We sluiten weer af met een gebed. Aanmelden is niet nodig. Ervaar met ons de kracht van stilte. De meditatieve momenten worden geleid door Chris van de Kuilen en Pieter Schoe.