Wijkteams

Wijkindeling en wijkteams

Voor het pastorale omzien naar elkaar is onze gemeente verdeeld in vijf wijken:

Wijkindeling

Elke wijk valt onder de verantwoordelijkheid van een ouderling die een wijkteam aanstuurt:

Wijk 1:     Wijkouderling:         Arie van de Stelt

                Wijkdiaken:             Huib van pelt

                Wijkcoördinator:     Ineke Gremmen 

Rijkswal, Maaspunt, Molenstraat, Nieuwstad, Hoogstraat, Hugo de Grootstraat, Vissersdijk, Daalderstraat, Spieringstraat, Kerkstraat, Bagijnestraat, Kloosterhof, Arsenaal, Landpoortstraat, Koepoortstraat, Stadshaven, Jacoba van Beierenstraat, Prins Willem van Oranjestraat, Graaf van Hornestraat, Adr. Van Alkmaarstraat, Pieter Maasstraat

Mail wijkouderling Wijk 1

Wijk 2 :      Wijkouderling:         Bianca Vlot-Karelse

                  Wijkdiaken:             vacant

                  Wijkcoördinator:      vacant

Burg. Van Rijswijkstraat, Fortstraat,  Middelvaart (tussen Oudendijk en Burg.v.Rijswijkstraat), Merwededijk, Oudendijk, Oudbroek, Jan Spieringweg, De Roef, Kraaiveld, Steurstraat, Fintstraat, Zalmstraat.

Mail wijkouderling Wijk 2

Wijk 3 :      Wijkouderling:         Rianne Nieuwkoop-Molegraaf

                  Wijkdiaken:             Jaco Mak

                  Wijkcoördinator:      Lia Mak-Tritten

Weth. Kuijpersstraat, Weth. Kentiestraat, Burg. Verhagenstraat, Burg. v.d. Lelystraat, Groenendijk, B.A. v.d. Colffstraat, Elfststraat, Jettebosstraat, Weth. Viveenstraat, Baarsplein, Voornplein, Waalplein, Merweplein.

Mail wijkouderling Wijk 3

 

Wijk 4 :      Wijkouderling:         Petra van Engelen-Kant

                  Wijkdiaken:             vacant

                  Wijkcoördinator:      Ineke Ermstrang

Acacialaan, Postweg, Sluis, Hoge Maasdijk, Kastanjelaan, Berkenlaan, Larixlaan, Lindenlaan, Postweide, Iepenlaan, Eikenlaan, Meidoornhof, Goudenregenhof, Benjaminslaan, Lemmenskampweg, Weth. de Joodestraat, Rond, Hogelandsesteeg

Mail wijkouderling Wijk 4

 

Wijk 5 :            Wijkouderling:         Andries van Engelen

                        Wijkdiaken:             Sjaak Kraaij

                        Wijkcoördinator:      Janny Gouw

Bastion, Ravelijn, Lunet, Citadel, Kazemat, Schans, Middelvaartsesteeg, Oude Ban, Baljuw, Heemraad, Schout, Schepen, Drossaard, Magistraat, Almkerkseweg, Eenhoorn, Veldweg, Middelvaart (tot Burg.van Rijswijkstraat), Geperforeerden (leden in omliggende plaatsen) Raadhuisplein

Mail wijkouderling Wijk 5

Het pastoraat in De Lemmenskamp wordt verzorgd door bezoekbroeder Wout Struik.

 

Het doel van de wijkteams is het omzien naar elkaar in de blijdschap en het verdriet van het dagelijks leven.

Het wijkteam heeft dan ook als belangrijke taak het onderhouden van contacten met gemeenteleden. Dit kan o.a. bij ziekte, jubilea, geboorte, huwelijk, gemeenteleden van 75 jaar en ouder, nieuwingekomenen, droevige gebeurtenissen of sterfgevallen. Daarnaast kan het wijkteam groothuisbezoek of andere activiteiten organiseren.

Een wijkteam bestaat uit: een wijkouderling, hij/zij is voorzitter van het wijkteam en samen met de wijkdiaken verantwoordelijk voor het werk en de gemeenteleden in zijn of haar wijk. Indien nodig wordt de ouderling ondersteund door een wijkcoördinator.

De wijkouderling (of de wijkcoördinator) coördineert de contacten tussen het wijkteam en zorgt voor verdeling van werkzaamheden.

De wijkouderling is het aanspreekpunt voor gemeenteleden als zij ergens mee zitten, huisbezoek willen of iemand weten waar aandacht is gewenst.

De wijkdiaken wordt ingeschakeld als er diaconale hulp of vraagstukken van financiële aard aan de orde zijn.

De bezoekbroeder/zuster besteedt samen met de wijkouderling of op diens verzoek pastorale aandacht aan de leden.

De contactpersonen brengen bezoekjes bij bijzondere gebeurtenissen of houden op andere wijze contact met leden in de wijk. Ook kunnen zij ondersteuning bieden bij andere werkzaamheden van het wijkteam. Zij hebben een signalerende functie naar de wijkouderling. Daarnaast blijven de dames van de HVD hun adressen bezoeken. Hierin komt geen verandering.