Kerkenraad

De kerkenraad heeft o.a. tot taak het in stand houden van de erediensten, het leiding geven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld. De kerkenraad (als zij compleet is) telt naast de dominee veertien ambtsdragers, bestaande uit zeven ouderlingen, drie ouderling-kerkrentmeesters en vier diakenen.

De ambtsdragers zijn door de gemeente van Godswege geroepen een bepaalde dienst te verrichten. Zij worden gekozen voor een periode van vier jaar. 

Elke ambtsdrager kan zich vervolgens herkiesbaar stellen. De maximale periode is 12 jaar. De kerkenraad vergadert in de regel eenmaal per zes weken.

Samenstelling kerkenraad 2024

 

Bovenste rij: Peter Naaijen, Frans Jan van Tilborg, Jetze van Wijk
Middelste rij: Jeanette van Kooten, Mientje van Tuijl, Bianca Vlot, Conny Bastiaans,
Onderste rij: Rocus van Vugt, Nel Ottevanger, Karin Cuperus, Ad Ottevanger