Kerkklanken

 

Kerkklanken nr. 1361,  26 mei 2023

 

 

Kerkdiensten

28 mei 2023                9.30 uur ds. A.J. Molenaar

                                    18.00 uur ds. B. Ouwehand, Andel

4 juni 2023                  9.30 uur ds. A. Naijen, Andel

                                    18.00 uur proponent J. Schneider, Rotterdam

 

Agenda

zondag 28 mei

-    19.15 uur, Loev avond voor de 12+ jeugd

donderdag 1 juni

-    10.30 uur huisdienst in De Lemmenskamp

vrijdag 2 juni

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1362 bij de scriba

maandag 12 juni

-    15.00 uur  ontmoetingsmiddag in het koor

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

28 mei                         Landelijke verplichtingen

4 juni                           Eigen predikantsplaats

 

Collecten Diaconie

Zondag 28 mei Gevangenzorg Nederland

Criminaliteit kent alleen verliezers. Straf is nodig. Maar dat is niet genoeg. Gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid. Iedereen verdient een tweede kans. Daarom reikt Gevangenzorg Nederland (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie de helpende hand om samen te werken aan herstel. Detentie van een familielid raakt je. Of je voelt je niet begrepen door je omgeving. Zij zien je familielid als de dader, maar voor jou is het toch je zoon of je partner. Het delict kan vragen bij je oproepen over de relatie met je gedetineerd familielid of over de begeleiding van je kinderen. Daarbij wil Gevangenzorg Nederland ondersteunen.

Zondag 4 juni Kerk in Actie Zambia

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

 

Erediensten

Zondag 28 mei is het Pinksteren. Op dit feest zal een zuster uit de gemeente, Gerda Hagen, in het openbaar haar geloof belijden. De tekst die centraal staat in de verkondiging is 2 Timotheüs 1 vers 6 en 7 ‘Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid’. Een tekst die past bij Pinksteren (de g/Geest van kracht, liefde en bezonnenheid) en bij belijdenis-doen (opleggen van de handen)! Voor deze dienst is er een gedrukte liturgie. In de avonddienst gaat voor dominee B. Ouwehand uit Andel, met wie ik geruild heb.

Zondag 4 juni is er in beide diensten een gastvoorganger. 's Morgens is dat dominee A. Naijen uit Andel; het zal de laatste keer zijn dat hij bij ons voorgaat omdat hij wegens zijn leeftijd het preken afbouwt. In de avonddienst gaat voor proponent J. Schneider, woonachtig in Rotterdam maar tot voor kort bekend uit Woudrichem.

 

Huisdienst Lemmenskamp

Donderdag 1 juni is er om 10.30 uur weer de maandelijkse huisdienst in de Lemmenskamp. Voorganger is dominee C. Hoek uit Giessen. U bent van harte welkom.

 

Kerkenraadsvergadering 17 mei

In de kerkenraadsvergadering van 17 mei is wederom gesproken over de vacatures in de kerkenraad. Jeannette van Kooten staat open voor benoeming als jeugdouderling. Hiertoe zal ze aftreden als diaken. De kerkenraad heeft besloten hierin mee te gaan, en zal haar met ingang van het komende seizoen benoemen als jeugdouderling. Ook is een gemeentelid benoemd tot wijkouderling, zie hieronder. 

Verder is een up-to-date gebrachte versie van de plaatselijke regeling in concept besproken. Deze versie is te raadplegen via de website. Aan de orde kwamen tevens een aantal voorstellen vanuit de landelijke kerk tot wijziging van de kerkorde. Ook is opnieuw gesproken over een gemeente-app ter bevordering van de communicatie; nader bericht hierover zal nog volgen. Ten slotte zijn diverse praktische zaken besproken en is de gemeenteavond van 24 mei voorbereid. Een verslag van deze gemeenteavond, die als u dit leest reeds heeft plaatsgevonden, staat in de volgende editie van Kerkklanken.

 

Benoeming wijkouderling

In de kerkenraadsvergadering van 17 mei is mevrouw W.M.J. van der Stelt-Kant, Baarsplein 17, benoemd tot wijkouderling. Zij zal uiterlijk 26 mei haar beslissing bekend maken.

 

Ontmoetingsmiddag

We willen vóór de zomervakantie nog een ontmoetingsmiddag houden en wel op D.V. maandag 12 juni. Uiteraard weer in het koor van de kerk. We beginnen om 15.00 uur en ronden zoals gebruikelijk rond 18.00 uur af met een broodmaaltijd. U kunt zich weer opgeven bij Grietje van Vugt, telefoon 303254 en gelijk doorgeven of u opgehaald wilt worden. Graag uiterlijk vrijdag 9 juni.

Voor de pauze is het programma zoals altijd. We zingen samen. Ds. Molenaar houdt een meditatie. Na de pauze zal ons gemeentelid Arie Metz ons bezighouden met de Woerkumse spreektaal. Voor verschillenden zal dat bekend in de oren klinken. Maar er zijn ook altijd aanwezigen die geen Woerkumse wortels hebben. Maar voor hen is het dan uiteraard ook de moeite waard. Dus iedereen van harte welkom. Leeftijdsgrenzen zijn er niet.

de commissie

 

Lenteactie activiteitencommissie

De Lenteactie 2023, met verkoop van hortensia’s, petunia’s en aspergesoep, heeft inclusief giften het mooie nettobedrag van €702,75 opgebracht. Wij willen iedereen bedanken die meegeholpen heeft om dit bedrag tot stand te brengen.

de activiteitencommissie

 

Vakantie Bijbel Club 2023

Wij willen graag iedereen bedanken die meegeholpen heeft bij het organiseren van de VBC op vrijdag 19 mei.

Wat was het een feest! We waren erg blij om zo'n grote groep kinderen in de prachtig versierde kerktuin te mogen ontvangen. Er werd aandachtig gekeken en geluisterd naar de sketch en het bijbelverhaal en er werden goede gesprekken met elkaar gevoerd op de kletskleden. Vervolgens genoten de kinderen van alle lekkere pannenkoeken (waarvoor hartelijk dank aan alle bakkers!) aan de lange tafels op het kerkpad. Daarna stonden er allerlei leuke spelletjes op het programma, waaraan iedereen enthousiast meedeed. Erg leuk om al die blije gezichten te zien! En we sloten de dag af met een leuke interactieve show met een mooie boodschap van Professor Cool, waarbij ook nog een extra groep ouders en kinderen aansloot.

Nogmaals dank voor alle hulp die er geboden is om deze mooie dag mogelijk te maken!

Bidden jullie mee dat de woorden die deze dag geklonken hebben, zullen landen in de harten van de kinderen die aanwezig waren?

Team VBC: Andrika, Janneke, Lisa, Jisca

 

Crèche

28 mei                         Judy Hood en Diana Kant

4 juni                           Jacqueline Kant

 

Kerkauto

28 mei (Pinksteren)     Nel en Tiele Jan Ottevanger, telefoon 06-22087263

4 juni                           Peter Naaijen, telefoon 06-57339574

 

Uit de pastorie

In deze tijd bloeien de kastanjebomen prachtig, met grote stralende kaarsen – de officiële benaming van hun bloeiwijze. Op het moment dat ik dit tik kom ik net terug van de Vakantie Bijbel Club, en het is mooi om zoveel kinderen te zien spelen onder de grote kastanjeboom naast het koor van onze kerk. Wist u dat de kastanjeboom ook in een psalm staat? Nee, niet in de bijbelse versie – in Israël komen ze niet voor. Toch vond ik ze terug in psalm 92 van Psalmen voor Nu. Die psalm zegt onberijmd 'de rechtvaardige zal groeien als een palmboom / hij zal opgroeien als een ceder van de Libanon'. Bij Psalmen van Nu zijn die uitheemse bomen op een mooie dichterlijke manier naar ons in Nederland gebracht: 'oprechte mensen groeien recht omhoog/ zij zullen bloeien als kastanjebomen'! Een beeld om op je in te laten werken. Zou het misschien in een meimaand gedicht zijn?

 

Om over na te denken

Het is echt een kunst om te leren dat herhaling

niet de vijand van spontaniteit is,

maar de voorwaarde ervoor

 (Ds. Niek Tramper, ‘Onrustig is ons hart’)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad