Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1289,  3 april 2020

 

Kerkdiensten

5 april  (Palmzondag)              9.30 uur ds. A.J. Molenaar (online)

                                                18.00 uur herhaling ochtenddienst Giessen-Rijswijk (online)

6 april                                     19.30 uur Vesper (online)

7 april                                     19.30 uur Vesper (online)

8 april                                     19.30 uur Vesper (online)

9 april  (witte donderdag)       19.30 uur  ds. A.J. Molenaar, avondmaalsviering (online)

10 april (goede vrijdag)          19.30 uur ds. A.J. Molenaar (online)

12 april (Pasen)                       9.30 uur ds. A.J. Molenaar (online)

                                                18.00 uur herhaling ochtenddienst Giessen-Rijswijk (online)

19 april                                    9.30 uur ds. C. Hendriksen, Woudrichem (online)

                                                18.00 uur herhaling ochtenddienst Giessen-Rijswijk (online)

 

Collecten Diaconie

5 april  Christenen voor Israël

9 april  MAF Nederland (avondmaalskelken)

10 april Diaconie algemeen

12 april Hospice Gorinchem

19 april Diaconie algemeen

 

College van Kerkrentmeesters

5 april   Eigen predikantsplaats

9 april   Voorziening onderhoud

10 april Eigen kerkenwerk

12 april Beheer en exploitatie

19 april Verwarming en energie       

 

Agenda

zaterdag 11 april

- oud papier

vrijdag 17 april

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1290 (voor drie weken) bij Conny Bastiaans

zaterdag 25 april

- oud papier

 

Erediensten

Alle erediensten in het onderstaande betreffen uitzendingen via de kerkradio en internet, in verband met de maatregelen tegen het coronavirus.

Palmzondag, 5 april, staan we stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Uit de Bijbel lezen we Mattheüs 21:1-17. ‘s Avonds wordt de morgendienst uit Giessen/Rijswijk uitgezonden.

Maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april zijn er vespers, momenten om stil te worden en Jezus te volgen op zijn weg naar het kruis. Deze worden geleid door verschillende ouderlingen en beginnen om 19.30 uur. Ik wil iedereen aanraden deze mee te beleven, om uit de onrust van deze coronatijd los te komen en de aandacht te richten op iets veel belangrijkers: wat de Heer doorleed voor ons. Schriftlezingen, muziek, gebed en gedicht helpen daarbij in deze vespers.

Witte Donderdag, 9 april, wordt, ondanks de omstandigheden, het Heilig Avondmaal gevierd in de kerk. Voor meer informatie zie hieronder. Uit de Bijbel lezen we Mattheüs 26:17-35.

Goede Vrijdag, 10 april, is er een dienst waarin we in het bijzonder stilstaan bij Jezus’ lijden en sterven aan het kruis. Uit de Bijbel lezen we Mattheüs 27:32-66. Deze dienst eindigt met het uitblazen van de paaskaars en stilte. Een stilte die zich voortzet op de Stille Zaterdag, wanneer er geen dienst is.

Paasmorgen, 12 april, mogen we de stilte verbreken met de jubel ‘Halleluja! De Heer is werkelijk opgestaan!’ We vieren zijn verrijzenis in een dienst met feestelijke muzikale bijdrage. Uit de Bijbel lezen we Mattheüs 28. ‘s Avonds wordt de morgendienst uit Giessen/Rijswijk uitgezonden.

Zondag 19 april gaat ‘s morgens voor onze oud-predikant dominee Hendriksen. ‘s Avonds wordt de morgendienst uit Giessen/Rijswijk uitgezonden en dat blijven we op de zondagavonden doen zolang we niet als gemeente kunnen samenkomen. Fijn om zo als gemeentes samen te kunnen werken!

 

Viering van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag

Het moderamen van de landelijke kerk raadt aan om wél het Heilig Avondmaal te vieren in de Stille Week. Juist in deze crisistijd is het belangrijk dat de viering van de Maaltijd niet onderbroken wordt, omdat ze ons wijst op de kern van het geloof: Jezus Christus die zichzelf gaf voor ons en geeft aan ons. Om deze reden zal ook in Woudrichem het Heilig Avondmaal worden gevierd op Witte Donderdag.

De viering wordt, in overeenstemming met de aanwijzingen vanuit de landelijke kerk, als volgt vormgegeven. In het kerkgebouw leidt de predikant de dienst en viert met enkele kerkenraadsleden het Avondmaal door brood en wijn te delen. De overige gemeenteleden maken de dienst thuis mee. Zij kunnen zich in hun hart verenigen met de viering in de kerk en zo deel uitmaken van de vierende gemeenschap. Wie dat wil, zou thuis eventueel brood en wijn gereed kunnen zetten en tijdens de viering nuttigen. Dit laatste is uitdrukkelijk slechts een optie, voor wie zich daardoor aangesproken voelt.

De kerkenraad hoopt dat we, ondanks de fysieke afstand, zo toch de verbondenheid met Christus en elkaar mogen vieren en ervaren.

 

Tips voor het thuis meeluisteren

Thuis meeluisteren… het blijft anders dan echt in de kerk bijeenzijn. Daarom hier enkele tips die kunnen helpen om er toch zoveel mogelijk bij betrokken te zijn:

  • Creëer een sfeervolle plek om te luisteren. Zet bijvoorbeeld bloemen neer.
  • Zorg dat u/ je een tijdje voordat de viering begint alvast klaar zit.
  • Steek een kaars aan. Hebt u/heb je kinderen, laat één van hen dan de kaars aansteken.
  • Neem een actieve zithouding aan
  • Doe hardop mee waar dat kan: zing mee, spreek het ‘Onze Vader’ mee, zeg ‘amen’ na elk gebed
  • Vouw de handen en sluit de ogen bij het gebed
  • Wees na afloop even stil. Blaas dan de kaars uit en zet computer of kerkradio uit. Bent u/ben je met meerderen, wens elkaar dan een gezegende zondag.

 

Digitaal collecteren

Door de coronamaatregelen is het houden van kerkdiensten niet mogelijk. Wel kunnen we met een beperkt aantal kerkenraadsleden en de dominee een (internet) kerkdienst houden. Hiermee zijn we gestart op 22 maart 2020 en dit willen we voortzetten zolang de maatregelen gelden. U als gemeenteleden kunt de kerkdienst via onze website beluisteren. Het traditioneel collecteren is dan echter niet mogelijk. We vragen u om uw bijdrage in de collecten digitaal te doen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Ga voor uw bijdrage naar onze website ( www.hervormdegemeentewoudrichem.nl ). Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van SamenGoedDoen. Dit is een verzamelrekening en vanuit deze rekening worden de collectegelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters of mail naar cvk@hervormdegemeentewoudrichem.nl.

 

Jaarrekening 2019

Bij Kerkklanken vindt u een samenvatting van de jaarrekening van 2019 van het College van Kerkrentmeesters. Indien u vragen heeft of een toelichting wenst kunt u contact opnemen met W. van der Aa of een mail sturen naar cvk@hervormdegemeentewoudrichem.nl 

 

Uit de pastorie

En dan ben je ineens leraar van je eigen gezinsschooltje! Ook hier in huis zijn de kinderen thuis. De school is dicht, maar het schoolwerk gaat door. Gelukkig gaat het goed, al groeit mijn bewondering voor de leraren die tot dertig van die kinderen de hele dag in de klas hebben. Intussen regel ik van alles en probeer ik me voor te bereiden op de diensten met Pasen en daarvoor, dus ondanks dat er veel dingen uitvallen, is er genoeg te doen! Het vertrouwde ritme raakt helemaal weg. Zo leer je van dag tot dag te leven, zoals Jezus Zelf al aanraadde: maak je geen zorgen voor de dag van morgen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat proberen we dan maar, ook in de pastorie. En gelukkig: elke dag is Hij erbij!

 

Om over na te denken

Een opmerking die des te relevanter is nu we niet als gemeente samen kunnen komen, maar hoogstens in gezinsverband:

Wanneer het gezin ophoudt kerk te zijn,

zullen de gezinnen samen ook geen kerk meer zijn

            (O. Noordmans)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad