Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1313,  16 april 2021

 

Kerkdiensten

18 april                                    9.30 uur ds. A.J. Molenaar

                                                18.00 uur ds. K.W. de Jong, Woerden

25 april                                    9.30 uur ds. J. de Goei, Amersfoort

                                                18.00 uur ds. A.J. Molenaar

 

Agenda

vrijdag 23 april 2021

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1314 (voor drie weken) bij de scriba

 

Collecten Diaconie

18 april            Bloesemhoff in Andel

25 april            Diaconie Algemeen

 

College van Kerkrentmeesters

18 april            Verwarming en energie

25 april            Landelijke verplichtingen

 

Erediensten

Voor alle morgendiensten geldt: aanmelding is noodzakelijk. Er worden 30 kerkgangers toegelaten en er is geen samenzang. Voor de avonddiensten bent u welkom zonder aanmelding.

Zondag 18 april is er een doopdienst. Sepp van Sonsbeek zal door de doop worden opgenomen in de gemeente van Christus. In deze dienst hebben familieleden van de doopouders voorrang bij de aanmelding. Uit de Bijbel lezen we uit de eerste brief van Petrus, waar ik de komende tijd uit zal preken. Centraal staat 3:21-22, waar het gaat over het verband tussen de doop en de opstanding van Jezus Christus. ‘s Avonds wordt de dienst geleid door dominee K.W. de Jong uit Woerden.

Zondag 25 april gaat ‘s morgens dominee J. de Goei uit Amersfoort voor. ‘s Avonds ga ik zelf voor en lezen we opnieuw uit de eerste brief van Petrus. In 1:16 staat ‘wees heilig, want Ik ben heilig’ – woorden die uit het Oude Testament overgenomen zijn. Maar wat betekenen ze eigenlijk?

 

Catechese

De gewone catechese wordt afgerond, als u dit leest zijn er nog één of twee bijeenkomsten. Fijn dat we in dit vreemd verlopen seizoen toch het hele boekje hebben kunnen behandelen. Een afsluitend uitje lijkt er helaas niet in te zitten dit jaar.

Inmiddels begint ook de belijdeniscatechese in de afrondende fase te komen. Een aannemingsavond moet nog gepland worden (ook met degenen die vorig jaar door de omstandigheden geen belijdenis deden) en dan, als God het geeft, zijn er met Pinksteren vier mensen die belijdenis doen!

 

Abonnement Kerkklanken 2021

Als u een machtiging aan ons hebt gegeven, zal begin mei uw abonnementsgeld voor Kerkklanken 2021 van de door u opgegeven rekening worden geïncasseerd. U hoeft hier dus niet meer aan te denken. Overigens verhogen wij ook dit jaar de abonnementsprijs niet, dus in mei zal € 24,00 van uw rekening worden afgeschreven.

Heeft u geen machtiging afgegeven en maakt u uw abonnementsgeld liever zelf over (helaas zijn dit nog een aantal abonnees) doe dit dan uiterlijk voor 1 mei 2021,  op rekening NL61RABO0372554423, ten name van College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Woudrichem, onder vermelding van “Kerkklanken 2021”.  Wij rekenen op uw medewerking.

 

Lenteactie activiteitencommissie

Ook dit jaar kunt u bij de activiteitencommissie weer hortensia’s en petunia’s  bestellen. De planten komen rechtstreeks van de kweker. De hortensia’s zijn er in de kleuren rood, wit, blauw of roze. De petunia’s in de kleuren wit, paars, roze en 2-kleurig. De prijs is € 6,00 per stuk en 2 voor € 10,00. De planten worden op vrijdag 7 of zaterdag 8 mei a.s. bij u thuis bezorgd.

Nieuw dit jaar is de vers gemaakte aspergesoep met ham. Een emmertje, van 1 liter kost € 8,00 en 2 emmertjes € 15,00. Deze worden op zaterdag 8 mei a.s. bij u thuis bezorgd.

U kunt uw bestelling doen, tot uiterlijk donderdag 29 april bij Bas van Straten, Postweide 113 Woudrichem of via email actiekerkwoerkum@gmail.com. Vermeld bij uw bestelling uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

Alles zal natuurlijk verlopen volgens de richtlijnen van de RIVM.

Komende week wordt er huis aan huis een folder rondgebracht, met bijgevoegd  bestelformulier, wat u ook kunt invullen en inleveren op de bovengenoemd adres. Er liggen ook nog een aantal bestelformulieren in de kerk.

Bestel snel voor uzelf en/of verras iemand met een bloemetje of emmertje soep.

De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan het in stand houden van de Hervormde Gemeente Woudrichem. Zeker in deze tijd kunnen wij deze extra inkomsten zeker gebruiken. We willen deze actie dan ook van harte bij u aanbevelen!

de activiteitencommissie

 

Uit de pastorie

Iemand vertelde dat volgens haar meer mensen elkaar op straat groeten dan vroeger. Zou dat een effect zijn van de coronatijd? Ik denk dat het best zou kunnen. Groeten is immers ‘even contact maken’ en daar is door de voortdurende maatregelen meer behoefte aan dan ooit. Misschien woont iemand die je op straat tegenkomt wel alleen en heeft hij of zij al een tijdje weinig mensen gesproken. De kans op dat laatste is aanzienlijk groter dan vroeger. Groet daarom maar vrijmoedig wie op je weg komt. Wist u dat er zelfs een bijbelse onderbouwing voor is te geven? Mattheus 5:47 zegt ‘als u alleen uw broeders en zusters groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo?’ Onze kanselbijbel heeft het nogal algemeen over ‘vriendelijk bejegenen’, maar het woord in de grondtekst betekent veelal ‘groeten’ – zie oudere vertalingen. Een groet doet goed!

 

Om over na te denken

"U denkt toch zeker niet dat geloof gelijk is aan geluk, of geluk gelijk aan geloof?"

 (uit de avonddienst van 28 maart met dominee G. van der Linden)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad.