Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1306,  8 januari 2021

 

Kerkdiensten

10 januari        10.00 uur ds. C. Hendriksen, 25-jarig ambtsjubileum (online)

                        18.00 uur ds. A.J. Molenaar (online)

17 januari        10.00 uur ds. A.J. Molenaar, dienst voor doven en slechthorenden (online)

                        18.00 uur ds. J. Boom, ’s Gravenmoer (online)

 

Agenda

vrijdag 15 januari 2021

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1307 bij de scriba

 

Collecten Diaconie

10 januari        Christenen voor Israël

17 januari        Schreeuw om Leven

 

College van Kerkrentmeesters

10 januari        Eigen predikantsplaats

17 januari        Voorziening onderhoud

 

Kerkbalans 2021 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn in volle gang. Het thema voor dit jaar is:  ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tussen 18 januari en 13 februari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. U heeft in de begroting van 2021 kunnen zien dat wij uw bijdrage heel hard nodig hebben. Het is belangrijk dat wij als gemeente in volle omvang kunnen doorgaan met het verkondigen van het Woord en alle andere activiteiten.

 

Erediensten

De hieronder genoemde erediensten zijn helaas alleen online of via de kerkradio mee te beleven, in de kerk is slechts ‘personeel’ aanwezig.

Zondag 10 januari wordt de morgendienst geleid door ds. C. Hendriksen. Hij zal daarbij aandacht besteden aan het feit dat hij 25 jaar geleden tot predikant werd bevestigd, waarna Woudrichem zijn eerste gemeente werd. Kinderen van hem zullen dienst doen als voorzanger, zodat ze toch in de kerk aanwezig kunnen zijn. In de avonddienst ga ik zelf voor en ik begin met een serie preken uit Markus, waar we tot aan Pasen mee doorgaan. We lezen Markus 1 vanaf vers 1: ‘begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God’.

Zondag 17 januari is er ‘s morgens een dienst waarin dove en slechthorende mensen online met ons verbonden zijn. Er zal een doventolk in beeld verschijnen die mijn woorden omzet in gebarentaal. Fijn dat deze dienst zo toch doorgang kan vinden! Uit de Bijbel lezen we Markus 5:21-43, over het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw. In de avonddienst gaat voor ds. J. Boom uit 's-Gravenmoer, met wie ik geruild heb.

 

Jubileum ds. C. Hendriksen

Op D.V. donderdag 7 januari is het precies 25 jaar geleden dat dominee Hendriksen tot predikant werd bevestigd en Woudrichem zijn eerste gemeente werd. Zo’n anderhalf jaar geleden werd al vastgelegd dat hij D.V. zondag 10 januari de ochtenddienst in onze gemeente zou leiden om bij dit heuglijke feit stil te kunnen staan.  Toen natuurlijk in de veronderstelling dat deze dienst bijgewoond zou worden door vrienden, familie en andere belangstellenden. Helaas kan dat nu niet vanwege corona en zal de kerk nagenoeg leeg zijn. Twee kinderen van hem zullen dienst doen als voorzanger, zodat ze toch in de kerk aanwezig kunnen zijn. Laten we als gemeente online de dienst meebeleven en zo het jubileum meevieren met ds. Hendriksen.

 

Data Heilig Avondmaal

In 2021 zal het Heilig Avondmaal gevierd worden, als de Heer het geeft, op de zondagen 21 februari, 20 juni, 5 september en 14 november en natuurlijk op Witte Donderdag (1 april). Noteer deze data alvast in uw agenda zodat u ze vrij kunt houden. Hoe we het Avondmaal dit jaar praktisch kunnen vieren, is nog niet te zeggen. Maar laten we ons er in elk geval naar uitstrekken!

 

Catechese

In verband met de lockdown is de catechese na de Kerstvakantie niet direct weer opgestart. Het leek de leiding wijzer om eerst het einde van de huidige lockdown af te wachten en te bezien hoe het dan staat met de beperkingen voor onder andere middelbare scholieren. Online catechese geven is niet onmogelijk, maar leek ons toch een stuk minder bevredigend dan elkaar in levenden lijve te ontmoeten. Zodra het enigszins kan, gaan we fysiek weer beginnen met de catecheses. Het is de bedoeling dat we dan het seizoen laten doorlopen tot de lessen op zijn. Dit betekent concreet dat dit jaar het catechese-seizoen tot na Pasen zal lopen. We houden u op de hoopte!

 

Bijbelkring 21 januari

Donderdag 21 januari staat een avond van de Bijbelkring gepland. Op dit moment kan ik nog niet zeggen of deze doorgaat. Wettelijk mag het, zelfs als de lockdown verlengd wordt tot na de 18de, maar ik wil het graag zien in samenhang met de vraag of we dan weer erediensten met bezoekers besluiten te houden. En natuurlijk praktisch, of voldoende kringleden het aandurven om samen te komen. Ik zal de kringleden persoonlijk op de hoogte houden.

Ds. Molenaar

 

Uitnodiging voor iedere jongvolwassene vanaf 17 jaar op 7 februari

Eerder waren we voornemens een jongvolwassenenavond te houden op 10 januari, dit is vanwege de coronamaatregelen verplaatst naar zondagavond 7 februari. We komen dan om 18.30 uur bij elkaar bij Chris van de Kuilen, Molenstraat 2, Woudrichem.

Eerst een lekker hapje eten en kennismaken. Vervolgens gaan we kijken of we iets kunnen organiseren om elkaar vaker te ontmoeten en nadenken over een goede invulling voor verdere ontmoetingen: Welke onderwerpen vind je interessant om te bespreken? Met welke vragen zit je? Hoe vaak komen we bij elkaar? Etc. Etc.

Neem iets mee dat jou kenmerkt of iets dat van betekenis is voor je is. Iets waar je tijdens de avond over wilt vertellen en dat iets zegt over wie jij bent of wat je belangrijk vindt.

Meld je aan via  mariusvdn@gmail.com  of app via 06 5348 7080. Laat het weten als we met het eten ergens rekening mee moeten houden.

We kijken er naar uit je te ontmoeten!!

Chris van de Kuilen en Marius van Doorn

 

Uit de pastorie

Vanaf deze plaats wensen we u en jou allereerst een goed en gezegend nieuw jaar toe! Dat is wel het minste, na het ontvangen van zoveel goede wensen rond de kerstdagen en de jaarwisseling. Hartelijk dank! Volgens mij zijn er dit jaar veel meer kerstkaarten gestuurd dan in eerdere jaren. Het is weliswaar geen echte vervanging voor al de ontmoetingen rond de feestdagen die nu niet door konden gaan, maar het doet toch goed. Ik hoop net zo hard als iedereen dat het nieuwe jaar weer meer gelegenheid zal geven om elkaar te ontmoeten en samen te komen. Hoe het ook gaat: ook 2021 is ‘Anno Domini’ – het jaar van de Heer!

 

Om over na te denken

"Als ieder gemeentelid drie mensen adopteert in gebed,

mensen die nog niet geloven,

en dagelijks deze drie mensen aan God opdraagt,

zal God die gebeden niet onbeantwoord laten"

(ds. René van Loon)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad.