Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1319,  16 juli 2021

 

Kerkdiensten

18 juli                          9.30 uur ds. J. de Goei, Amersfoort

                                    18.00 uur ds. A.J. Molenaar

25 juli                          9.30 uur ds. A.J. Molenaar

                                    18.00 uur dhr. J. Mulder, Nijkerkerveen

1 augustus                   9.30 ds. D. van der Wel, Langbroek

                                    18.00 uur ds. C.H. Wesdorp, Zoetermeer

 

Agenda

vrijdag 30 juli 2021

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1320 (voor drie weken) bij de scriba

 

Collecten Diaconie

18 juli              Siriz

25 juli              Diaconie Algemeen

1 augustus       Diaconie Algemeen

 

College van Kerkrentmeesters

18 juli              Landelijke verplichtingen

25 juli              Eigen predikantsplaats

1 augustus       Voorziening onderhoud

 

Crèche

Van 18 juli tot en met 29 augustus is er geen kinderoppas

 

Erediensten

Zondag 18 juli wordt de morgendienst geleid door dominee J. de Goei uit Amersfoort. In de avonddienst ga ik zelf voor en vervolgen we de reis door de eerste brief van Petrus. We lezen 1 Petrus 5:1-7, over gezag in de gemeente – iets dat al snel wringt met moderne noties als autonomie en individualisme...

Zondag 25 juli lezen we in de morgendienst 1 Petrus 4:1-19, over ‘leven in het besef dat het einde van alles nabij is’. Alweer iets dat slecht past bij het moderne levensbesef! Is die brief van Petrus nu zo raar, of zijn wij zover van onze plek? In de avonddienst gaat voor dhr. J. Mulder uit Nijkerkerveen. Laat hem niet voor niets zo’n eind rijden...

Zondag 1 augustus is een tweemaal een gastvoorganger. ‘s Morgens gaat voor dominee D. van der Wel uit Langbroek en ‘s avonds dominee C.H. Wesdorp uit Zoetermeer.

 

Bevordering bezoek kerkdiensten

De kerkenraad roept iedereen van harte op om weer de erediensten in de kerk te gaan bezoeken. We mogen gelukkig weer zoveel mensen ontvangen als er in ons kerkgebouw passen met 1,5 meter afstand tussen gezinnen. En we mogen weer samen zingen, heel fijn en heel belangrijk!

Maar we merken dat lang nog niet iedereen komt. Daarom willen we u en jou allemaal oproepen: kom naar de kerkdienst! We beseffen dat er allerlei redenen kunnen zijn waarom mensen thuis blijven. Het meebeleven van de dienst thuis is echter géén werkelijke vervanging van de ontmoeting met God en met elkaar in het kerkgebouw, het samen zingen en bidden en God eren. Kom je drie keer niet, dan wordt dat je gewoonte – zo is het zeker bij sommigen gegaan. Maar: kom je drie keer wel, dan wordt dat weer je ritme!

Daarom: neem de wekelijkse kerkgang weer op en meldt u standaard aan om te komen – want aanmelden blijft helaas deze zomer de regel. En mocht u een keer vergeten zijn aan te melden, dan kunt u altijd ‘s avonds zonder aanmelding binnenlopen. In de vakantie is er waarschijnlijk ook ‘s morgens nog wel een plekje vrij! Aanmelden blijft echter de bedoeling.

Om het thuis kijken niet te stimuleren, stoppen we met het tonen van de liedteksten voor de kijkers thuis. Wie thuis kijkt kan, net als de mensen in de kerk, de liederen opzoeken in de bundels.

 

Zomerrooster zondagsschool

Vanaf 18 juli tot en met 22 augustus  is er alleen zondagsschool voor de kinderen van

4 t/m 8 jaar. De kinderen kunnen in die periode vóór de dienst naar de torenkamer van de onderbouw worden gebracht.

 

Afscheid Rianne en Bert Nieuwkoop

Zondag 11 juli namen we in de dienst en daarna bij de koffie afscheid van Rianne  en Bert Nieuwkoop. Zij verlaten onze gemeente en zullen zich gaan vestigen in Heesbeen. Tot hun nieuwe woning gereed is verblijven zij tijdelijk op een camping in Doeveren. Rianne heeft onze gemeente in de afgelopen 2,5 jaar gediend als ouderling van wijk 3. Bert heeft een decennialange staat van dienst als lid van de kerkenraad in verschillende ambten. Ook na zijn afscheid als scriba was en is hij betrokken bij de financiën van de kerk. Wij wensen Rianne en Bert van harte Gods zegen toe in hun nieuwe woonomgeving en in hun nieuwe kerkelijke gemeente.

 

Gebedskring

Op de eerste donderdag van de maand augustus is er géén gebedskring.

 

Gemeenteavond 29 september

Om alvast in de agenda te noteren: voor woensdagavond 29 september staat een gemeenteavond gepland. Het is goed om, na een periode van onmogelijkheid, op een gemeenteavond samen te kunnen spreken over waar de kerkenraad mee bezig is en wat er in de gemeente leeft. Onderwerpen op deze avond zullen onder andere zijn de invoering van de bundel ‘Op Toonhoogte’ en bezinning op invulling van de avonddiensten. Nadere informatie volgt nog na de vakantie.

 

Uit de pastorie

In de komende weken zullen velen van ons op vakantie gaan, ik ook. En of u nu naar binnen- of buitenland gaat, ik raad iedereen aan om in de vakantie een lokale kerk te bezoeken. Ook wij hopen dat te doen. Kijk waar in uw omgeving christenen samenkomen en voeg u bij hen. Je hoort immers bij dezelfde familie? Dat geldt ook in het buitenland. Ook al versta je de helft niet, toch ben je samen met broeders en zusters. Bovendien bemoedig je de vaak kleine kerken daar met je aanwezigheid! Mocht er nu helemaal geen kerk zijn in uw vakantie-omgeving, schakel dan maar in op de Woudrichemse dienst – voordeel van het internet. Laat de zondag in elk geval geen dag worden als alle vakantiedagen, daar is het een te kostbaar geschenk voor!

 

Om over na te denken

Nederland in de eenentwintigste eeuw is verre van uniek. Ook in de Bijbel zijn er lange periodes dat God zwijgt. Er zijn maar drie mensen die als een magneet wonderen aantrekken: Mozes, Elia en Jezus. Maar juist deze drie hebben elk bijzonder diep gevoeld dat God hen verliet. [Zie psalm 90, 1 Koningen 19:4 en Markus 15:34]

   (Reinier Sonneveld)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad.