Beroepingszaken

Beroepingszaken

Alle benodigde stukken ten behoeve van het verkrijgen van een solvabiliteitsverklaring zijn ingestuurd naar het classicale college van de behandeling van beheerszaken. Deze verklaring zal beslissend zijn in de vraag of we een nieuwe predikant nog voltijds kunnen beroepen. Verder is er in een kleine commissie gewerkt aan het opstellen van profielschetsen van een te beroepen predikant en van de (kerkelijke) gemeente. Deze stukken zijn hier in te zien:

Profielschets predikant
Profielschets gemeente

Wilt u reageren op de inhoud van deze stukken, dan kan dat tot uiterlijk zaterdag 6 januari 2024 aan het adres van de scriba.

Er is alvast nagedacht over de samenstelling van een beroepingscommissie. We willen deze keer aan de slag gaan met een commissie van zes personen, waarin drie kerkenraadsleden en drie gemeenteleden zitting nemen. Graag nodigen wij uit om voordrachten te doen van gemeenteleden die u geschikt acht om deel te laten nemen aan de beroepingscommissie. U mag natuurlijk ook u zelf voordragen. Vervolgens zal de kerkenraad op basis van de voordrachten de commissie samenstellen, waarbij het uitgangspunt is dat deze in totaliteit (kerkenraadsleden en gemeenteleden) een evenwichtige weerspiegeling van de gemeente is. U kunt uw voordracht tot uiterlijk 6 januari indienen bij de scriba.