Alleen online kerkdiensten

Link naar online kerkdiensten

 

Op dringend advies van de landelijke kerk heeft de kerkenraad besloten om tijdens de vijf weken lockdown, vanaf zondag 20 december tot en met zondag 17 januari 2021, alle kerkdiensten online te houden. Voor de tijd daarna is op dit moment nog niets met zekerheid te zeggen, maar we hopen van harte dat we dan weer (beperkt) fysiek kunnen samenkomen in de eredienst

 

Deze beslissing over het online houden van de diensten geldt ook voor de Kerstdiensten. Deze worden gehouden met alleen ‘personeel’ en musici in de kerk. Ieder zal zo op dezelfde manier de Kerstdiensten beleven, namelijk vanuit het eigen huis. We voelen de pijn en het gemis dat dit besluit met zich meebrengt. De dienst op Kerstavond is uiteraard zónder medewerking van Kunst na Strijd, maar krijgt een andere invulling.

 

Ook alle andere fysieke bijeenkomsten gaan niet door in deze weken van lockdown: catechese, Loev’ avonden, kringen… Deze vervallen, worden naar een later tijdstip verplaatst of gaan online in andere vorm door.

Dit geldt concreet voor de Loev’ avond van 20 december 2020, de gebedskring van 7 januari 2021 en de jongerenavond van 10 januari 2021.

 

 

Het is een onwerkelijke tijd waarin we ons bevinden.

Veel wat vanzelfsprekend was, is ineens anders.

Maar één ding is hetzelfde: God zendt zijn licht in het donker.

Het donker van de wereld toen Jezus kwam,

het donker van deze dagen voor ons.

Christus is gekomen!

Dat mag ons hoop en houvast geven.

 

Uw kerkenraad

 

 

Ter informatie

De bundels van ‘Op Toonhoogte’ worden in de tweede helft van januari geleverd. Er vindt op dit moment een bijdruk plaats. Zoals het er nu uitziet, zijn de bundels er als de lockdown voorbij is.