Informatie rond onze erediensten

 • In de diensten kunnen we maximaal 90 bezoekers toelaten.
 • Er rijdt voorlopig geen kerkauto.
 • Voor de kinderen van 0-4 jaar is er in de ochtenddienst opvang beschikbaar.

Er zijn de volgende beperkingen en regels. Leest u dit goed door, voor u naar de dienst komt:

 • Wij verzoeken u een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk. Tijdens de dienst kunt u het mondkapje afzetten.
 • U houdt bij binnenkomst, plaatsnemen en uitgaan 1,5 meter afstand van elkaar
 • Zoek een zitplaats in overleg met een van de co√∂rdinatoren bij de ingang.
 • U neemt uw eigen liedboeken/bijbel mee.
 • U houdt uw jas aan naar uw zitplaats, dit om opstopping in de hal te voorkomen.
 • Voor de kwetsbare groep is voorzichtigheid geboden; wij vertrouwen op uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Liefst geen gebruik van toilet. In geval van hoge nood is het toilet in de toren beschikbaar. Het koor is afgesloten.
 • Volg bij het uitgaan de instructies van de co√∂rdinator.
 • Bij het uitgaan geen gesprekken op het kerkpad om de ruimte voor een ieder te waarborgen.

U mag de dienst niet bijwonen als u een of meer van de volgende verschijnselen vertoont:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • of als een van uw huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten heeft