Jongerendienst

Ongeveer 5 keer per jaar organiseert de jongerendienstcommissie een jeugddienst. Het doel van deze diensten is om de jeugd van Woudrichem en omstreken meer te bereiken en hen dichter bij God te brengen. We proberen deze diensten aantrekkelijk te maken door interessante sprekers, een koor of band uit te nodigen en gebruik te maken van andere liedbundels.

Het thema van een dienst proberen we zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de jongeren te zoeken. We werken bijvoorbeeld met thema’s zoals “Maskers af”, “Ik heb alles al?!” en “God de Schepper. Geloof je het zelf?”. Aan de hand van het thema worden passende bijbelteksten en liederen gezocht.
Door het benaderen van jongeren voor het collecteren, schriftlezing doen of het begeleiden van de muziek proberen we ze meer bij de jongerendiensten te betrekken.

De jongerendienstcommissie zorgt een half jaar van te voren voor een spreker en koor/band. Daarnaast wordt het thema met deze spreker besproken en vindt verdere invulling van dit thema in de dienst, ongeveer een maand van te voren, plaats.

Door middel van stukjes in de regionale kranten, het kerkblad, posters en social media proberen we de jeugd enthousiast te maken om de jeugddienst te bezoeken.

Natuurlijk is voor deze diensten niet alleen de jeugd uitgenodigd, ook u bent van harte welkom!