BELANGRIJKE MEDEDELING I.V.M. HET CORONAVIRUS

Tot in elk geval 1 juni zijn er géén erediensten in onze kerk, en zijn ook de overige kerkelijke activiteiten afgelast wegens het coronavirus. Wel wordt er elke zondagmorgen live een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en internet.

De predikant en een aantal kerkenraadsleden komen in de kerk bij elkaar om deze uitzending mogelijk te maken, zonder verdere kerkgangers. ‘s Avonds is er via de kerkradio en internet een uitzending van de kerkdienst die ‘s morgens is uitgezonden in Giessen/Rijswijk, terwijl zij dan onze morgendienst uitzenden.

We zingen ‘s morgens bekende liederen uit het Liedboek, dus houd dat thuis bij de hand om mee te zingen! Ook zingen we zoals gebruikelijk een kinderlied uit de kinderbundel.

De diensten beginnen om 9:30 u. Er wordt gewerkt aan een uitzending met zowel beeld als geluid. Zodra hier meer over bekend is, zal hier informatie verschijnen '

Geef dit bericht graag door aan anderen die wellicht geen internet hebben!

Pastoraat
Met de huidige maatregelen en adviezen van onze overheid zullen er normaal gesproken geen bezoeken aan huis meer plaatsvinden. Voor bijzondere gevallen kunt u altijd met ons overleggen.
Wij zijn ons ervan bewust dat deze situatie, bij sommigen, een gevoel van eenzaamheid veroorzaakt. Wilt u contact met uw kerk dan kunt u altijd telefonisch of per mail contact zoeken met uw wijkouderling of predikant. Heeft u pastorale en/of praktische hulp nodig dan horen wij dat graag van u! Wij gaan dan kijken wat we voor u kunnen doen.
Contactgegevens van de wijkouderlingen vindt u hier en van uw predikant hier

Wij wensen u Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd en vragen u om samen met ons naar elkaar om te zien.

U kunt voortaan ook uw bijdrage leveren via een digitale collecte:

https://www.samengoeddoen.nl/gift/026e1bcaf7a7e71d7e17d9eefce59b9f

Collecte